Startsida  Vår barnomsorg  Enehagen
::Vår barnomsorg
Barnomsorgen Enehagen

Välkommen till områdets utbud av barnomsorg, här ser du våra fritidshem, förskolor och familjedaghem.

Klicka på önskad enhet/avdelning/familjedaghem för ytterliggare information.

Fritidshem/förskolor

EnhetRegiTyp av barnomsorgAvdelningar

Västermogatan 8
331 33 VÄRNAMO
0370-37 78 25
Corallens kulturförskolaKommunalFörskola
Delad placering förskola
Corallen Regnbågen
Corallen Stjärnorna
 


 

Dagbarnvårdargrupp NylundKommunalDelad verksamhet DBV
 


Lagastigen 17
331 31 VÄRNAMO
0370-406 18
Enehagens fritidshemKommunalFritidshem
Delad verksamhet fritids
Aspen
Björken
Boken
Kastanjen
Linden
Lönnen
 


Ynglingagatan 28
331 40 VÄRNAMO
0370-37 76 50
Grantäppans förskolaKommunalFörskola
Delad placering förskola
Grantäppan Ettan
Grantäppan Tvåan
 


Birger Jarlsgatan 119-121
331 40 VÄRNAMO
0370-37 73 26
Kometens förskolaKommunalFörskola
Delad placering förskola
 


Norra Salutorget 9
331 30 VÄRNAMO
0370-493 55
Kompassens förskolaPrivat/EnskildFörskola
Kompassen 1
 

Sandgatan 1 A
331 34 VÄRNAMO
0370-37 74 88
Kvarnängens förskolaKommunalFörskola
Delad placering förskola
Kvarnängen 1
 


Sandgatan 1 I
331 34 VÄRNAMO
0370-37 75 80
Långstrumpans förskolaKommunalFörskola
Delad placering förskola
Långstrumpan 1
 


Julias väg 3
331 41 VÄRNAMO
0370-37 77 31
Nylunds förskolaKommunalFörskola
Delad placering förskola
Nylund Ettan
Nylund Trean
Nylund Tvåan
 

Västermogatan 8
331 33 VÄRNAMO
0370-37 78 48
Rubinens förskolaKommunalFörskola
Delad placering förskola
Rubinen ettan
Rubinen tvåan
 

Lagastigen
331 30 VÄRNAMO

Vallens förskolaKommunalFörskola
Delad placering förskola
Ettan
Fyran
Trean
Tvåan
 

Lagastigen 15
331 30 VÄRNAMO
0370-37 76 55
Åhus fritidsklubbKommunalFritidshem
Skollovsplats
Delad verksamhet fritids
Åhus fritidsklubb
 

Norra vägen 21
331 30 VÄRNAMO
0370-37 75 68
Ängens förskolaKommunalFörskola
Delad placering förskola
Ängen Blåklockan
Ängen Prästkragen
Ängen smörblomman
 

Familjedaghem

EnhetRegiTyp av barnomsorgAvdelningar
Dagbarnvårdargrupp NylundKommunalFamiljedaghem
Andersson Ingela
Var vänlig vänta medan sidan laddas...